Przejdź do treści

Ruszyły prace nad Białą Księgą Innowacyjności

innowacje

Rada do spraw Innowacyjności rozpoczęła prace nad Białą Księgą Innowacyjności. Dokument ten ma stanowić pełny opis procesu rozwoju innowacji, wraz ze wskazaniem występujących barier.

Prace nad Białą Księgą Innowacyjności będą prowadzone w stałym i otwartym dialogu społecznym.  W tym celu rozpoczęto szerokie internetowe konsultacje publiczne, które pozwolą wykorzystać wiedzę i doświadczenia obywateli. Na ich podstawie przygotowane zostaną konkretne propozycje zmian.

Zachęcamy do nadsyłania uwag, pomysłów i komentarzy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Konsultacje w tej formie potrwają do 15 kwietnia 2016 r.

Analizą nadsyłanych propozycji zajmie się międzyresortowy zespół Rady ds. Innowacyjności, którego członkiem jest m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka. Zebrane opinie posłużą do stworzenia pierwszej wersji Białej Księgi. W tej postaci kolejny raz trafi ona do konsultacji w okolicach II-III kwartału 2016 r. Prezentacja ostatecznego dokumentu odbędzie się jesienią – wtedy też ruszą prace nad nową ustawą.

 Więcej informacji o Radzie ds. Innowacyjności

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl