Przejdź do treści

Informacje o nadchodzących wydarzeniach

Wydarzenia w 2016 r.

16 grudnia

Konferencja pn.: Koncepcja Klastrów Energii w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Celem konferencji jest przedstawienie idei klastrów energii w kontekście założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz możliwości ich finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Konferencja będzie także okazją do prezentacji wyników prac eksperckich, przykładów funkcjonujących klastrów energii czy wymiany doświadczeń w czasie panelu dyskusyjnego.

15 grudnia

XII międzynarodowa konferencja POWER RING 2016

15 grudnia 2016r. (czwartek) w Sali pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie odbędzie się XII międzynarodowa konferencja POWER RING 2016. Wydarzenie to organizowane jest pod patronatem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Sekretarza Stanu i Pełnomocnika rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska Pawła Sałka, Ministerstwa Rozwoju, Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Eneregtyki NSZZ "Solidarność" Kazimierza Grajcarka, Związku Banków Polskich oraz Instytutu Sobieskiego.

8 listopada

I Warsztaty Lokalnych Inicjatyw Klastrów Energii

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli samorządów, spółek energetycznych, operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) oraz innych podmiotów zainteresowanych tematyką klastrów.Warsztaty będą podzielone na trzy sesje tematyczne. W pierwszej, poświęconej zagadnieniom zarządzania przedstawiciele polskich oraz europejskich klastrów przybliżą wybrane zagadnienia technologiczne oraz sam proces tworzenia klastrów i spółdzielni energetycznych w świetle polskiego/europejskiego prawodawstwa oraz istniejącej infrastruktury. Następnie zaprezentowane zostaną wybrane charakterystyki i modele działania. Ostatnia sesja - wspólna praca wszystkich uczestników warsztatów będzie zwieńczona podpisaniem ogólnopolskiego porozumienia klastrów energii.

Warsztaty odbędą się 8 listopada 2016 roku w sali ABC Ministerstwa Energii przy Placu Trzech Krzyży 3/5.

5 października

VI edycja PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM

Głównymi tematami VI edycji PLGBC Green Building Symposium będą zarówno nowe budynki i najnowsze stosowane w nich rozwiązania, jak i budynki istniejące, których modernizacja powinna przebiegać w zielonym standardzie. Celem tych działań jest zapewnienie użytkownikom zdrowia i komfortu, a co za tym idzie – podniesienie ich produktywności.

14 - 16 września

III Forum Ekologiczne 2016 r.

W przygotowanych 19 panelach tematycznych III Forum Ekologicznego, które odbędzie się w dniach 14-16 września 2016 roku w Kołobrzegu, głos zabierze ponad 70 prelegentów z kraju i zagranicy. W szczególności poruszane zagadnienia oscylować będą wokół tematyki ochrony powietrza, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, ekobudownictwa, leśnictwa, czy edukacji ekologicznej. Uczestnicy Forum będą mieli również sposobność zapoznania się z ofertą finansowania inwestycji proekologicznych.

7 września

Konferencja „Konsultacje społeczne ws. założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o OZE – klastry energii”

7 września o godz. 10.00 w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w sali kolumnowej im. Kazimierza Pużaka odbędzie się konferencja „Konsultacje społeczne ws. założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o OZE – klastry energii”. Swój udział w uroczystym otwarciu zapowiedzieli poseł i przewodniczący PZGiE Ireneusz Zyska, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Podsekretarz Stanu Andrzej Piotrowski.

8 lipca

XII Międzynarodowa Konferencja NEUF (New Energy User Friendly)

8 lipca w Ministerstwie Energii w Warszawie odbędzie się XII Międzynarodowa Konferencja NEUF (New Energy User Friendly). Udział w uroczystym otwarciu potwierdzili Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Witold Słowik. Inauguracja konferencji planowana jest na godz. 9:00.

 

3 czerwca

Debata pt.: "Węgiel i niskoemisyjne ciepło jako element polskiej drogi do gospodarki niskoemisyjnej"

Wydarzenie to odbędzie się 3 czerwca 2016r. w godz. 11:00-14:00 w Warszawie i jest objęte patronatem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Przedmiotem dyskusji podczas debaty będą zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania polskiego potencjału surowcowego w drodze do gospodarki niskoemisyjnej, a w tym: 

  • ochrona klimatu i środowiska a rola węgla w 21 wieku,
  • rozwój poligeneracji (węgiel, gaz, biomasa)
  • proaktywne, inteligentne wykorzystanie węgla w energetyce i innych branżach.

 

23 - 24 maja

Konferencja  "INTERREG changes the Baltic Sea Region. Stories that inspire"

Ministerstwo Rozwoju - we współpracy z  programami INTERREG: Południowy Bałtyk, Region Morza Bałtyckiego i Centralny Bałtyk oraz INTERACT’em - zaprasza na konferencję organizowaną w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.
Spotkanie odbędzie się 23-24 maja 2016 r. w Europejskim Centrum Solidarności  w Gdańsku. Założeniem konferencji jest przedstawienie roli programów INTERREG w rozwoju obszaru Morza Bałtyckiego.

22 kwietnia

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach współpracy z Platformą Zrównoważona Energia

22 kwietnia br. o godz. 9:00 w sali "Pod Kopułą" w Ministerstwie Energii w Warszawie odbędzie się konferencja Forum Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Platformy Zrównoważona Energia pt. „Rozwój inteligentnej gospodarki niskoemisyjnej w Polsce przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju".

21 kwietnia

Konferencja GREEN BUILDINGS = SMART CITIES

Konferencja odbędzie się 21 kwietnia w budynku Alchemia, który jako pierwszy w Trójmieście i jeden z pierwszych w kraju uzyskał certyfikat LEED na najwyższym poziomie Platinum. Uczestnicy spotkania skoncentrują się na tożsamości inteligentnych miast w kontekście zrównoważonego budownictwa.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl