Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Statystyka rynku naftowego i paliwowego

Monitorowanie bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku w paliwa

 

2016

Luty 2016 r.

Styczeń 2016 r.

 

Import ropy naftowej (2014-2015)

Wydobycie ropy naftowej (2014-2015)

 

Zużycie i produkcja benzyn silnikowych (2014-2015)

 

Zużycie i produkcja oleju napędowego (2014-2015)

Import oraz eksport benzyn silnikowych (2014-2015)

 

 Import oraz eksport oleju napędowego (2014-2015)


Tygodniowe ceny benzyn silnikowych (2013-2015)


Tygodniowe ceny oleju napędowego (2013-2015)

Opracowanie własne Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl