Przejdź do treści

Międzynarodowa Agencja Energetyczna

Porozumienie o Międzynarodowym Programie Energetycznym z dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.
(pobierz plik pdf)

Wersja w języku angielskim
(pobierz plik)

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r. (Dz.U. nr 127, poz. 815)
(pobierz plik pdf)

 

„Energy Policies of IEA Countries - Poland 2011 Review” jest oparty na trzech filarach: bezpieczeństwie energetycznym, wzroście gospodarczym oraz ochronie środowiska. Został wykonany na podstawie danych zebranych w okresie kwiecień-grudzień 2010 przez ekspertów państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej, Agencji Nuklearnej oraz MAE.

To pierwszy przegląd Polski od jej przystąpienia do organizacji w roku 2008. Międzynarodowa Agencja Energetyczna przeprowadza regularne przeglądy wśród krajów członkowskich z częstotliwością 4-5 lat.

Waldemar Pawlak "Polityki energetyczne Państw MAE, Polska 2011" (wersja polska)

Waldemar Pawlak "Polityki energetyczne Państw MAE, Polska 2011" (wersja angielska)

Nabuo Tanaka, Energy Policies of Poland 2011 In-depth Review

Raport MAE - streszczenie (wersja polska)

Raport MAE - streszczenie (wersja angielska)

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl