Przejdź do treści

Poznaj projekty

W tym dziale zawarte są informacje na temat projektów wybranych do dofinansowania, przedstawione są również projekty zrealizowane w ramach POIiŚ 2007-2013.

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie:

  • konkursowym
  • pozakonkursowym

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl