Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Kontakt

Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Departament Programów Infrastrukturalnych

tel. 22 273 77 00, 22 273 77 01

faks 22 273 89 09

Departament Informacji i Promocji

tel. 22 273 74 00

fax 22 273 89 05

https://www.mr.gov.pl/

Instytucja Pośrednicząca dla I i VII osi priorytetowej PO IiŚ

Instytucja Wdrażająca

Ministerstwo Energii

Departament Funduszy Europejskich

Ul. Żurawia 4a

tel. 22 693 49 50

faks 22 693 40 26

sekretariatdfe@me.gov.pl 

http://www.me.gov.pl/Program+Operacyjny+Infrastruktura+i+Srodowisko

http://www.me.gov.pl/

 

Instytucja Wdrażająca

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

tel. 22 45 90 100

faks 22 45 90 101

fundusz@nfosigw.gov.pl

http://poiis.nfosigw.gov.pl/

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

http://www.nfosigw.gov.pl/

 

Instytucja Wdrażająca

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Lubicz 25A

31-503 Kraków

tel. 12 421 00 33, 12 617 77 01

faks 12 430 38 85

office@inig.pl

kawa@inig.pl

www.centrumfede.pl

http://www.inig.pl/

 

Instytucja Wdrażająca

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Ul. Wita Stwosza 2

40-036 Katowice

tel. 32 60 32 382
faks 32 60 32 201  

fundusze.europejskie@wfosigw.katowice.pl

https://www.wfosigw.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1579&catid=51&Itemid=922

http://www.wfosigw.katowice.pl/

 

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

Ul. Żurawia 3/5

00-503 Warszawa

Godziny urzędowania:

pon.-pt. 8.00-18.00

sob. 10.00-14.00

tel. 22 626 06 32, 22 626 06 33

punktinformacyjny@cpe.gov.pl

 

Przydatne linki:

Komisja Europejska

Ministerstwo Rozwoju

Portal Funduszy Europejskich 

Strona poświęcona PO IiŚ 2014-2020

Strona poświęcona PO IiŚ 2007-2013

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl