Przejdź do treści

Zestawienie punktów doradztwa energetycznego

 

Mapa z punktami doradztwa energetycznego

 

Lp. Województwo Partner
Koordynator
Telefon, e-mail
1. Zachodniopomorskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
doradztwo@wfos.szczecin.pl
Tomasz Przerwa
tel. (91) 486 15 56 , wew. 148
tomasz.przerwa@wfos.szczecin.pl
2. Pomorskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
doradztwo@wfos.gdansk.pl
Zdzisław Czucha
tel. (58) 743 18 62
zdzislaw.czucha@wfos.gdansk.pl
3. Warmińsko-mazurskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
doradztwo@wfosigw.olsztyn.pl
Tomasz Koprowiak
tel. (89) 522 02 79
tomasz.koprowiak@wfosigw.olsztyn.pl
4. Podlaskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Białymstoku
doradztwo@wfosigw.bialystok.pl
Grzegorz Zdanowicz
tel. (85) 749 94 91
gzdanowicz@wfosigw.bialystok.pl
5. Mazowieckie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
doradztwo@nfosigw.gov.pl
Małgorzata Staniszewska
tel. (22) 45 90 293
Malgorzata.Staniszewska@nfosigw.gov.pl
6. Łódzkie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
doradztwo@wfosigw.lodz.pl
Jan Sztaudynger
tel. (42) 663 41 90
jsztaudynger@wfosigw.lodz.pl
7. Kujawsko-pomorskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
doradztwo@wfosigw.torun.pl
Sebastian Górka
tel. (56) 62 12 360 
sebastian.gorka@wfosigw.torun.pl
8. Wielkopolskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
doradztwo@wfosgw.poznan.pl
Maciej Lum

 tel. (61) 845 62 68

maciej.lum@wfosgw.poznan.pl

9. Lubuskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
doradztwo@wfosigw.zgora.pl
Wojciech Porębski
tel. (68) 419 69 10
wporebski@wfosigw.zgora.pl
10. Dolnośląskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
doradztwo@fos.wroc.pl
Roman Papiór
tel. (71) 333 09 79
rpapior@fos.wroc.pl
11. Opolskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Opolu
doradztwo@wfosigw.opole.pl
Barbara Lesik
tel. (77) 453 76 11, wew. 141
b.lesik@wfosigw.opole.pl
12. Śląskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
doradztwo@wfosigw.katowice.pl
Elżbieta Kisiel 

 tel. (32) 603 22 68

e.kisiel@wfosigw.katowice.pl

13. Małopolskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
doradztwo@wfos.krakow.pl
Janusz Sułowski
tel. kom. 785 855 603 
janusz.sulowski@wfos.krakow.pl
14. Świętokrzyskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
doradcy.energetyczni@wfos.com.pl
Monika Jamróz
tel. (41) 333 52 36 
m.jamroz@wfos.com.pl
15. Lubelskie Urząd Marszałkowski w Lublinie
doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl
Kajetan Kościk
tel. (81) 537 16 17
kajetan.koscik@lubelskie.pl
16. Podkarpackie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Rzeszowie
doradztwo@wfosigw.rzeszow.pl
Józef Frączek
tel. (17) 853 63 61, wew. 137
jozef.fraczek@wfosigw.rzeszow.pl

Więcej informacji

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl