Przejdź do treści

Elektromobilność

 

Rozwiązania, które mają wspierać rozwój elektoromobilności w Polsce, przedstawiliśmy we wrześniu 2016 r. w ramach Pakietu na Rzecz Czystego Transportu. Ma on m.in. poprawić bezpieczeństwo energetyczne i ograniczyć zanieczyszczeń z transportu. Na pakiet składają się trzy dokumenty: 

  1. Plan Rozwoju Elektromobilności
  2. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
  3. ustawa powołującą Fundusz Niskoemisyjnego Transportu 

Nasze propozycje dotyczą w pierwszej kolejności aglomeracji miejskich – gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania. W kolejnych etapach proponujemy rozwiązania na poziomie całego kraju. Chcemy wpisać się w światowe i europejskie trendy i sprawić, że Polska będzie odgrywać istotną rolę w obszarze elektromobilności. Zaproponowane przez nas rozwiązania mają także stabilizować system energetyczny oraz pozytywnie wpływać na ochronę środowiska naturalnego i na gospodarkę kraju.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl