Przejdź do treści

Działania ME na rzecz poprawy jakości powietrza

W celu poprawy jakości powietrza Ministerstwo Energii opracowało pakiet rozwiązań prawnych, który trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zmiany w prawie wejdą w życie najprawdopodobniej w I półroczu 2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości paliw stałych

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl