Przejdź do treści

Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach

O planowanych szkoleniach i konferencjach będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy na stronę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na której znajdują się informacje na temat aktualnych szkoleń, warsztatów i konferencji organizowanych w ramach tego Programu.

Aktualne konferencje:

W pierwszej połowie 2017 roku planujemy zorganizować konferencję poświęconą tematyce klastrów energii w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Aktualne szkolenia:

Obecnie nie jest prowadzona jest rekrutacja na żadne szkolenie.

Zakończone szkolenia:

  • Szkolenie z zakresu zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka

Rekrutacja I edycję szkolenia zakresu zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych została zakończona.

Rekrutacja na II edycję szkolenia z zakresu zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka.

  • Szkolenie z zakresu obsługi SL2014 dla partnerów i beneficjentów poddziałania 1.3.3. I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 - sektor energetyka

Rekrutacja na I i II edycję szkolenia z zakresu obsługi SL2014 dla partnerów i beneficjentów poddziałania 1.3.3. I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 - sektor energetyka została zakończona.

  • Szkolenie z zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach POIiS 2014-2020

Rekrutacja na I, II, III i IV edycję szkolenia z zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach POIiŚ 2014-2020 została zakończona.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl