Przejdź do treści

Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach

O planowanych szkoleniach i konferencjach będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy na stronę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na której znajdują się informacje na temat aktualnych szkoleń, warsztatów i konferencji organizowanych w ramach tego Programu.

Aktualne konferencje:

W dniu 30 czerwca 2017 roku w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka” organizowana przez Ministerstwo Energii.

Aktualne szkolenia:

Z uwagi na przekroczenie limitu zgłoszeń na każdą edycję szkolenie z zakresu zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych dla beneficjentów I i VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka, rekrutacja na ww. szkolenie została zakończona.

Rekrutacja na szkolenie z SL2014 dla beneficjentów I i VII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka, które odbędzie się w terminach 13-14.06.2017 r., 19-20.06.2017 r., 28-29.06.2017 r. w Warszawie została zakończona.

 

Zakończone szkolenia:

Szkolenia organizowane w 2016 roku:

  • Szkolenie z zakresu zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka

Rekrutacja I edycję szkolenia zakresu zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych została zakończona.

Rekrutacja na II edycję szkolenia z zakresu zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka.

  • Szkolenie z zakresu obsługi SL2014 dla partnerów i beneficjentów poddziałania 1.3.3. I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 - sektor energetyka

Rekrutacja na I i II edycję szkolenia z zakresu obsługi SL2014 dla partnerów i beneficjentów poddziałania 1.3.3. I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 - sektor energetyka została zakończona.

  • Szkolenie z zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach POIiS 2014-2020

Rekrutacja na I, II, III i IV edycję szkolenia z zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach POIiŚ 2014-2020 została zakończona.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl