Przejdź do treści

Koncepcja funkcjonowania klastrów energii - ekspertyza

Koncepcja klastrów energii spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Ministerstwo Energii zleciło przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy dotyczącej Koncepcji funkcjonowania klastrów energii. Materiał przygotowany został przez konsorcjum firm:  Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. (lider konsorcjum), WiseEuropa-Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz ATMOTERM S.A. przy udziale Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej.  

Założenia ekspertów do koncepcji przedstawione zostały w czasie konferencji, która odbyła się 16 grudnia 2016 r. w Ministerstwie Energii.

Odpowiadając na liczne prośby o możliwość złożenia opinii/komentarzy do ekspertyzy, Ministerstwo Energii prezentuje materiał, który może stanowić podstawę do rozpoczęcia dyskusji nad rozwojem koncepcji klastrów energii.

 

Koncepcja funkcjonowania klastrów energii ekspertyza

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem klastrów energii do składania opinii do części bądź całej ekspertyzy. Przekazywane nam materiały publikowane będą na stronach Ministerstwa według kolejności zgłoszeń. 

Poniższy formularz do zgłaszania uwag do ekspertyzy pozostaje czały czas aktywny.


Podstawa prawna:

Art. 2 ust. 15a Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

* - pole obowiązkowe

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl