Przejdź do treści

Zapraszamy klastry energii do współpracy

Inicjatywy klastrowe i klastry energii stają się elementem, który zaczyna w energetyce rozproszonej cieszyć się coraz większym zainteresowaniem. Z tego powodu postanowiliśmy zebrać informacje na ich temat w jednym miejscu. Służyć temu będzie nasz formularz. Zachęcamy do zgłoszeń.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk, które widzą potencjał w klastrach energii, postanowiliśmy uruchomić formularz, który pomoże nam stworzyć pełną – na bieżąco aktualizowaną - listę inicjatyw klastrowych w Polsce. Liczymy, że posłuży ona do wymiany kontaktów i doświadczeń.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety. Pozwoli to nam w ustandaryzowany sposób pozyskać podstawowe informacje dotyczące podejmowanych przez Państwa inicjatyw w obszarze klastrów energii.

Z klastrami, które dokonają zgłoszenia za pomocą fiszki będziemy się kontaktować w celu przesłania dodatkowych informacji w zakresie wytycznych do opracowania strategii klastra energii, która będzie mogła stanowić w przyszłości podstawę do ubiegania się o wsparcie.

Najciekawsze inicjatywy zaprezentowane zostaną także na stronie internetowej Ministerstwa Energii. 

 

organizowana przez 
Ministerstwo Energii
i Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
w dniu 12  października 2016 r. hotel Angel’s Vienna House, Pawia 3 w Krakowie 

Poniższe zgłoszenie:

 

  • ma charakter dobrowolny, a jego przesłanie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie  danych w nim zawartych na stronach internetowych Ministerstwa Energii lub innych stronach prowadzonych przez Ministerstwo Energii dotyczących klastrów energii;
  • nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764);
  • nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459). 

* - pole obowiązkowe

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl