Przejdź do treści

Jak czytać etykiety energetyczne

Etykietowanie wpływa na podejmowane przez konsumentów decyzje dotyczące energooszczędnych i przyjaznych środowisku zakupów. Etykiety energetyczne są zbiorem najważniejszych danych o urządzeniu i ułatwiają porównanie kilku urządzeń z tej samej grupy (np. lodówek, pralek, zmywarek).

Komisja Europejska wprowadziła wzór etykiet energetycznych, który jest jednolity i obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Na etykiecie zawarte są informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach danego urządzenia. 

Stara i nowa etykieta

Harmonogram

Film edukacyjny

Spoty telewizyjne

Nowe etykiety

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumetów przygotwał publikację pt. Kto czyta, oszczędza. Etykiety energetyczne - poradnik dla konsumentów, z myślą o konsumentach planujących zakup sprzętu gospodarstwa domowego.

Konsumenci zdążyli się już przyzwyczaić do oznaczeń, które funkcjonują od lat. Najwyższe oznaczenie A+++ wskazywało na urządzenie najoszczędniejsze, a D na to, które zużywa znacznie więcej prądu. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć nowe przepisy, które zmieniają dotychczasowe oznaczenia. Wprowadzają one  ponownie klasy energetyczne w zakresie od A do G.

 Kiedy wchodzą nowe przepisy?

1 sierpnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie UE Parlamentu i Rady 2017/1369 z 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego.

Czemu służy etykietowanie urządzeń?

Etykietowanie energetyczne ma umożliwić klientom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących energooszczędnych i przyjaznych środowisku zakupów. Etykiety energetyczne są zbiorem najważniejszych danych o urządzeniu i ułatwiają porównanie kilku urządzeń z tej samej grupy (np. lodówek, pralek, zmywarek itp).

Co się zmienia?

Przepisy wprowadzają zmiany dotyczące skali choć kolorystyka klas energetycznych pozostanie tak sama – kolor ciemno zielony – klasa najbardziej efektywna energetycznie – kolor czerwony – najmniej efektywna energetycznie. Pierwsza zmiana skali obejmie wszystkie etykietowane produkty i nastąpi w różnych terminach, zależnie od kategorii do której one należą.  

Jak wygląda harmonogram?

6 lat od daty wejścia w życie rozporządzenia Komisja przyjmie rozporządzenia delegowane w celu wprowadzenie etykiet ze zmienioną skalą od A do G dla grup produktów objętych aktami delegowanymi, przyjętymi na podstawie dyrektywy 2010/30/UE.

8 lat od daty wejścia w życie rozporządzenia Komisja Europejska przedstawi przeglądy dla urządzeń grzewczych i pogrzewaczy wody, tj. grup produktów objętych rozporządzeniami delegowanymi (UE) nr 811/2013, (UE) nr 812/2013 i (UE) nr 2015/1187 z myślą o zmianie skali etykiet.

9 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia KE przyjmie akty delegowane w celu wprowadzenie etykiet ze zmienioną skalą od A do G na te produkty.

15 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia KE przyjmie akty delegowane w celu wprowadzenia etykiet ze zmienioną skalą od A do G dla grup produktów objętych rozporządzeniami delegowanymi Komisji (UE) nr 1059/2010 – zmywarki do naczyń , (UE) nr 1060/2010 – urządzenia chłodnicze, (UE) nr 1061/2010 - pralki, (UE) nr 1062/2010 – telewizory  i (UE) nr 874/2012 – lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe oraz dyrektywą Komisji 96/60/WE – pralko-suszarki.

Baza danych o produktach

W styczniu 2019 r. będzie dostępna przygotowana przez Komisję Europejską baza danych , dzięki niej krajowe organy nadzoru rynku ( UOKiK, Inspekcja Handlowa) będą mogły sprawdzać, czy przestrzega się wymogów etykietowania i czy wyliczona efektywność na etykiecie jest zgodna z efektywnością zadeklarowaną przez producenta.

  • Część publiczna bazy ma także służyć konsumentom oraz ma być praktyczna i łatwa w stosowaniu.
  • Część bazy dotycząca zgodności została oddzielona od części publicznej ze względu na poufność i bezpieczeństwo ważnych danych handlowych producenta – ma służyć organom nadzoru.

Rozporządzenie 2017/1369

Zachęcamy do obejrzenia filmu (jest możliwość ustawienia napisów w jęz. polskim) opracowanym na zlecenie Parlamentu Europejskiego dotyczącym etykietowania energetycznego.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl