Przejdź do treści

Ekoprojekt

Wszystkie produkty mają wpływ na środowisko naturalne w czasie ich cyklu życia, obejmującego wszystkie etapy tj. od wykorzystania surowców i zasobów naturalnych, poprzez produkcję, pakowanie, transport, użytkowanie, recykling do ostatecznego unieszkodliwiania tych produktów. Więcej niż 80% wpływu na środowisko mają decyzję podejmowane już na etapie projektowania produktów. W celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko produktów, w tym urządzeń do użytku domowego oraz stosowanych w sektorach usług i przemysłu została wydana dyrektywa ramowa 2005/32/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię, zmieniona dyrektywą 2009/125/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Komisja Europejska opracowała rozporządzenia wykonawcze do ww. dyrektyw zawierające wymagania dotyczące poszczególnych grup urządzeń. Rozporządzenia te są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia ich wejścia w życie.

Rozporządzenia już obowiązujące:

Komputery i serwery

Kotły na paliwa stałe

Lodówki i szafy chłodnicze

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń

Odkurzacze

Ogrzewacze pomieszczeń i podgrzewacze wody

Oświetlenie

Piekarniki, płyty grzejne i okapy nadkuchenne

Pompy

Pralki

Produkty do ogrzewania i chłodzenia powietrznego

Set-top boksy

Silniki elektryczne

Suszarki bębnowe

Telewizory

Transformatory

Tryb czuwania

Wentylatory i klimatyzatory oraz systemy wentylacyjne

Zasilacze

Zmywarki

Dopuszczalne odchylenia w procedurach weryfikacji

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl