Przejdź do treści

Bałtycka Organizacja Współpracy Energetycznej (BASREC)

BASREC (Baltic Sea Region Energy Co-operation) jest organizacją, która powstała w 1999 roku z inicjatywy ministrów ds. energetyki Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) oraz Komisji Europejskiej. Do BASREC należy 11 krajów: Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Szwecja oraz Komisja Europejska.

Organizacja BASREC funkcjonuje w okresie trzyletnim tj. pod koniec trzeciego roku działania organizowana jest konferencja ministrów ds. energii, na której wyznaczane są priorytety na kolejny okres funkcjonowania. Prowadzone w okresie 2012-2015 działania BASREC  wypełniły priorytety zawarte w komunikacie przyjętym na konferencji ministerialnej w Berlinie w dniach 14-15 maja 2012 r.

Roczne przewodnictwo organizacji BASREC podlega rotacji podobnie jak to ma miejsce w RPMB (tj. od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku).

Organizacja ta ma charakter regionalny przy aktywnym współudziale Komisji Europejskiej. BASREC jest unikalnym i ważnym forum dla prowadzenia dialogu na temat zagadnień związanych z polityką energetyczną i klimatyczną na szczeblu UE i globalnym, z ważnymi producentami ropy naftowej i gazu (tj. Norwegia i Rosja), obok krajów o ograniczonych zasobach energetycznych będących państwami członkowskimi BASREC (np. Litwa i Łotwa).

BASREC prowadzi różne analizy, ekspertyzy, seminaria, warsztaty, konferencje często przy udziale i zaangażowaniu regionalnych partnerów z sektora energetycznego.

Organizacja ta stanowi wyjątkowe forum, które wspiera rozwój i rozbudowę w sposób zrównoważony, konkurencyjny, efektywny i dobrze funkcjonujący rynek energii oraz promuje efektywność energetyczną, wykorzystanie energii odnawialnej i innych  zrównoważonych źródeł dostaw, które są niezbędne w sprostaniu wyzwaniom zarówno strategii niskoemisyjnej polityki energetycznej oraz bezpieczeństwu energetycznemu w regionie Morza Bałtyckiego.

Podjęta została decyzja o zmianie formatu działalności BASREC po 2015 roku. Nie przewiduje się organizowania regularnych spotkań na szczeblu ministrów, natomiast spotkanie na poziomie eksperckim może zostać zorganizowane na zasadzie „ad hoc” w kwestiach energetycznych będących w obszarze wspólnego zainteresowania wszystkich krajów BASREC.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej BASREC www.basrec.net

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl