Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Program polskiej energetyki jądrowej

Program polskiej energetyki jądrowej (Program PEJ) 

Program polskiej energetyki jądrowej w wersji angielskiej (Polish Nuclear Power Programme)

Uchwała Rady Ministrów nr 15/2014 w sprawie programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”

Wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu PEJ

Wyniki konsultacji społecznych Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu PEJ

 

Do udostępnienia poniższych materiałów nie stosuje się zasad licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.

Wyciąg z rozdziału IV. projektu Programu polskiej energetyki jądrowej

analiza ARE
Porównanie uśrednionych kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ich struktury dla źródeł przewidzianych do uruchomienia około 2020 r. Źródło – Analiza ARE wykonana w 2009 r. na zlecenie MG.

 

analiza ARE
Porównanie uśrednionych kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ich struktury dla źródeł przewidzianych do uruchomienia około 2030 r. Źródło – Analiza ARE wykonana w 2009 r. na zlecenie MG

Copyright © Ministerstwo Energii

 

Konsultacje międzyresortowe:

Uwagi zgłoszone przez Ministra Środowiska, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rozwoju Regionalnego

Uwagi zgłoszone przez Ministra Edukacji Narodowej

Uwagi zgłoszone przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Uwagi zgłoszone przez Ministra Finansów

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl