Przejdź do treści

Materiały edukacyjne

Informujemy o możliwości korzystania z zasobów edukacyjnych dotyczących problematyki zawiązanej z energią i energetyką jądrową. Polecane zasoby mogą być wykorzystywane na lekcjach fizyki, chemii, biologii, geografii i przyrody oraz na zajęciach pozalekcyjnych. Mogą stanowić nie tylko cenne źródło wiedzy dla uczniów oraz rozwoju ich zainteresowań i talentów uczniów ale także źródło wsparcia kompetencji nauczycieli i podniesienia poziomu atrakcyjności realizowanych treści nauczania. 

"Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator-poradnik dla nauczycieli” - scenariusze lekcji. Więcej o publikacji.

  • Wybór zasobów edukacyjnych dot. energetyki jądrowej -  SCHOLARIS – ogólnopolski portal wiedzy dla nauczycieli. 
zasoby SCHOLARIS
  • Wykaz materiałów dot. energetyki dostępnych w prowadzonej przez ORE wyszukiwarce projektów i produktów konkursowych PO KL, w ramach priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty - zasobyip2.ore.edu.pl  (słowo klucz - energetyka).
zasoby ORE
  • Zestaw materiałów edukacyjnych dot. energetyki jądrowej, przygotowany przez Departament Energii Jądrowej we współpracy uznanymi w tej dziedzinie ekspertami i naukowca.
  • Książeczka pt. „Poznaj atom”  
  • Film edukacyjny pt. „Poznaj atom!”
  • Mała encyklopedia jądrowa
  • Materiały szkoleniowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół ponadpodstawowych pt.: "Podstawy energetyki jądrowej" 
  • Multimedialny pakiet edukacyjny dla uczniów pt.: "Energetyka jądrowa", zawierający szkolenie e-learningowe

Powyższe pomoce rekomendowane są przez placówki doskonalenia nauczycieli, w tym  prowadzone przez Ministra Edukacji Narodowej - Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Dostępne są na ich stronach internetowych oraz na ogólnopolskim portalu wiedzy dla nauczycieli SCHOLARIS.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl