Przejdź do treści

I Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

I Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej - ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki w dniu 2.04.2014 r.

Materiały do pobrania:

I sesja:

Działania Ministerstwa Gospodarki w obszarze rozwoju kadr

Edukacja ICHTJ

Badania naukowe w obszarze fizyki, chemii i technologii jądrowej jako czynnik wzmacniający proces kształcenia kadr

Działania edukacyjne ICHTJ dla potrzeb EJ

Działania edukacyjne NCBJ

Kadra i specjalistyczne akredytowane laboratoria IFJ PAN dla PEJ i BR

Plan działan edukacyjnych PGE EJ1

Przygotowanie kadr PAA na potrzeby energetyki jądrowej

II sesja:

CERN

Szkolenie edukatorów energetyki jądrowej we Francji 2009-2012

Szkoły wyższe na rzecz energetyki jądrowej

Uniwersytet Warszawski - Chemia i fizyka jądrowa

Zaawansowane kształcenie kadry energetyki jądrowej we współpracy z uczelniami zagranicznymi

III sesja:

Badanie pilotażowe zadań szkolnych poświęconych energetyce jądrowej

Energetyka jądrowa w nauczaniu geografii na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

PPEJ w I LO Częstochowa

Prace nad Polską Ramą Kwalifikacji oraz integracją krajowego systemu kwalifikacji

Zagadnienia związane z energetyką jądrową w e-podręcznikach do chemii i do fizyki

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl