Przejdź do treści
Zdjęcie do informacji

Kontrola realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej przez Najwyższą Izbę Kontroli

27.02.2018

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła pięć z ośmiu skontrolowanych obszarów. Jednak w wystąpieniu pokontrolnym z 31 października 2017 r. negatywnie oceniła realizację Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). Minister Energii zgłosił zastrzeżenia do wyników kontroli podkreślając, że wspierał polski program jądrowy działając w ramach swoich uprawnień.

Więcej

Zdjęcie do informacji

Wiceminister Piotrowski wziął udział w konferencji konsultacyjnej "Polityka surowcowa państwa. Bogactwo i zrównoważony rozwój"

26.02.2018

Bogactwo i zrównoważony rozwój to temat przewodni kolejnej konferencji konsultacyjnej „Polityka Surowcowa Państwa”. Ministerstwo Energii reprezentował wiceminister Andrzej Piotrowski, który był jednym z prelegentów części dotyczącej polityki państwa w zakresie surowców mineralnych. Wydarzenie odbyło się 22 lutego 2018 r. w Toruniu.

Więcej

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski

Klimat a energetyka jądrowa - posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej

14.12.2017

- Budowa elektrowni jądrowej oznacza istotną zmianę pozycji naszego kraju na światowych rynkach. Pomoże w przekształcaniu polskiej gospodarki w bardziej innowacyjną, która będzie tworzyć wysoko wyspecjalizowane miejsca pracy – powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej, które odbyło się 13 grudnia 2017 r.

Więcej

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl